Almanya'da Türk Psikolog

Almanya'da Türk Psikolog ihtiyacı günden güne artmaktadır ve bunun için Almanya'da Türk Psikolog adresleri ihtiyacı bulunmaktadır.

Terapi alanında Türk Psikologlar ile görüşüp sorunlarınıza çözüm bulmak ister misiniz? Almanya'da yaşayanlar için Türkçe ve Almanca olarak online terapi hizmeti vermekteyiz.

Federal Almanya İstatistik Dairesinin 2020 sayılarına göre, Almanya'da yaşamakta olan Türk asıllı göçmen sayısının 3.000.000 civarında verilmektedir. Almanya'da bir çok Türk yaşamaktadır ve buna göre Almanya'da Türkçe bilen Psikolog, Psikoterapist ve Aile Danışmanlarına olan ihtiyaç hergün artmaktadır.

Türklerin yaklaşık yarım asır önce başlayan Almanya’ya iş göçü serüvenleri, süreç içerisinde yeni sosyokültürel boyutlar kazanarak devam eden bir olgu mahiyetindedir. Türk ve Alman Kültürünün farklı olmasıyla birlikte Alman Psikolog ve Türk Psikolog arasındada farklılıklar olmaktadır. Kültürel farklılıklar Almanya'da Türk Psikolog arayışını daha da yoğunlaşmaktadır. Almanya Türk Psikolog ihtiyacının bu sebeplerle Türkiye’ den sonra en fazla olduğu ülkedir. Almanya'da Türkler süreç içinde kendi kültür dünyalarına ait her türlü maddi, manevi unsuru mevcut yaşam çevrelerine dâhil etmişler, sosyal mekânlarını ve yaşama alanlarını kültür köklerine göre değiştirmişlerdir. İşte bu ihtiyaçtan dolayı Almanya'da Türklere yönelik Türkçe bilen Psikologlar gerekmektedir.

İslami kültür ve geleneklerin belirleyici olduğu bir yaşam dünyasından kopup gelerek, modern, sanayileşmiş bir toplumun bireyci kültürüyle karşılaşan göçmen Türk işçileri, bu sürecin çok yönlü etkileşim ve sarsıntılarına maruz kalmıştır. Süreç içinde nitelik ve anlam değiştiren gurbet, farklılıklardan daha çok ayrım, çatışma ve dışlamaların kışkırttığı bir aidiyet bilincini üretmiştir. Burada tepkisel unsurların motive ettiği kimlik, sarsıntının şiddetiyle ya kendi kültür köklerinden uzaklaşma, ya da kimliği, değer ve inançları aşırı yüceltme gibi karşıt pozisyonlarda temsil edilebilmektedir.

Almanya Türk Psikolog ihtiyacı da bu sebeple sürekli olarak artmaya devam eden bir yapıdadır. Online olarak sunulan tüm terapötik desteklerimiz, Türk kültürünün içerisinden ve aynı zamanda Türkçe olarak veriliyor. Bu sayede katılımcılar, ana dilinde ve kültürel bağa sahip olduğu uzmana kendisini daha kolay ve daha rahat ifade edebiliyor. 

Almanya'da Türk işçileri göçmenlik deneyimlerinde kültürel bakımdan kimliği etkileyen asimilasyon, entegrasyon, ayrılma ve marjinal kalma gibi değişen politika ve pozisyonlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Almanya'da Köln, Stuttgart, Duisburg, Münih, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Leipzig, Dortmund, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Bochum, Wuppertal, Bonn, Bielefeld, Münster şehirlerinde Türk psikolog ihtiyacı artmaktadır.

Almanya'da toplam 16 eyalet bulunmaktadır ve bu 16 eyalette bir çok Türk online Psikolog desteği aramaktadır: Bavyera, Baden-Vürttemberg, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen, Saksonya, Aşağı Saksonya, Renanya-Palatina, Türingen, Brandenburg, Saksonya-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Şılesvig-Holştayn, Saarland, Bremen, Berlin, Hamburg. 

Göçmenlerin kimlik ve aidiyet arayışları, yabancı bir kültürle karşılaşmadan doğan tedirginlik ve kaygıyla birlikte, daha çok sosyal, ekonomik ve politik dışlanmışlık algılamasının etkisiyle güçlenir.

Psikoterapi hizmetine başvuran bireyin, uluslararası uygulayıcılık sertifikalarına sahip olan uzman psikolog ya da uzman psikoterapist eşliğinde, kişiyi psikoterapiye getiren noktaları ve ya hastalıkları saptamaya yönelik psikolojik online test ve bataryaların ölçümü ile birlikte bireyi online terapiye getiren problemlerin altında yatan nedenleri çalışılarak, kişinin kendisini tanıma ve problemlerinin çözümünü bulma sürecinde ortak yürünen bir yolculuktur. 

Almanya’da başta Türkler olmak üzere dil sorunu yaşayan çok sayıda göçmen var. Bu olgu sadece Almanya ile sınırlı kalmamaktadır. Aynı şekilde Avusturya'da Viyana başta olmak üzere bir çok Avusturya şehrinde Türk Psikolog sorunu yaşanmaktadır. Avrupa'nın bir çok ülkesinde (örneğin İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda) ve şehrinde (Paris, London, Amsterdam ve Brüksel) Türkçe bilen Türk Psikologlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler Almanya'da Türk Psikolog olarak Almanya'da yaşayan Türk göçmenlere Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi hizmeti vermekteyiz. Online olarak online Psikolojik Danışmanlık ve online Psikoterapi, online Terapi hizmetimizden 7/24 faydalanabilirsiniz.

Almanya Türk Psikolog

Abdullah ÖZER
Sosyal Hizmet Uzmanı, Klinik Psikoloji Bilim Uzmanı, Aile Danışmanı

Ebru ÖZER
Uzman Psikolog, Felsefeci, Aile Danışmanı