Fransa'da Türk Psikolog

Fransa'da Türk Psikolog ihtiyacı günden güne artmaktadır ve bunun için Fransa'da Türk Psikolog adresleri ihtiyacı bulunmaktadır.

Terapi alanında Türk Psikologlar ile görüşüp sorunlarınıza çözüm bulmak ister misiniz? Fransa'da yaşayanlar için Türkçe online terapi hizmeti vermekteyiz.

Fransa'da yaşamakta olan Türk asıllı göçmen sayısının her yıl artmaktadır. Fransa'da bir çok Türk yaşamaktadır ve buna göre Fransa'da Türkçe bilen Psikolog, Psikoterapist, Cinsel Terapist ve Aile Danışmanlarına olan ihtiyaç hergün artmaktadır. 

Türklerin yaklaşık yarım asır önce başlayan Fransa’ya iş göçü serüvenleri, süreç içerisinde yeni sosyokültürel boyutlar kazanarak devam eden bir olgu mahiyetindedir. Türk ve Fransız Kültürünün farklı olmasıyla birlikte Fransız Psikolog ve Türk Psikolog arasındada farklılıklar olmaktadır. Kültürel farklılıklar Fransa'da Türk Psikolog arayışını daha da yoğunlaşmaktadır. Fransa Türk Psikolog ihtiyacının bu sebeplerle Türkiye’ den sonra en fazla olduğu ülkedir. Fransa'da Türkler süreç içinde kendi kültür dünyalarına ait her türlü maddi, manevi unsuru mevcut yaşam çevrelerine dâhil etmişler, sosyal mekânlarını ve yaşama alanlarını kültür köklerine göre değiştirmişlerdir. İşte bu ihtiyaçtan dolayı Fransa'da Türklere yönelik Türkçe bilen Psikologlar gerekmektedir.

İslami kültür ve geleneklerin belirleyici olduğu bir yaşam dünyasından kopup gelerek, modern, sanayileşmiş bir toplumun bireyci kültürüyle karşılaşan göçmen Türk işçileri, bu sürecin çok yönlü etkileşim ve sarsıntılarına maruz kalmıştır. Süreç içinde nitelik ve anlam değiştiren gurbet, farklılıklardan daha çok ayrım, çatışma ve dışlamaların kışkırttığı bir aidiyet bilincini üretmiştir. Burada tepkisel unsurların motive ettiği kimlik, sarsıntının şiddetiyle ya kendi kültür köklerinden uzaklaşma, ya da kimliği, değer ve inançları aşırı yüceltme gibi karşıt pozisyonlarda temsil edilebilmektedir.

Fransa Türk Psikolog ihtiyacı da bu sebeple sürekli olarak artmaya devam eden bir yapıdadır. Online olarak sunulan tüm terapötik desteklerimiz, Türk kültürünün içerisinden ve aynı zamanda Türkçe olarak veriliyor. Bu sayede katılımcılar, ana dilinde ve kültürel bağa sahip olduğu uzmana kendisini daha kolay ve daha rahat ifade edebiliyor. 

Fransa'da Türk işçileri göçmenlik deneyimlerinde kültürel bakımdan kimliği etkileyen asimilasyon, entegrasyon, ayrılma ve marjinal kalma gibi değişen politika ve pozisyonlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Fransa'da Paris, Marsilya, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes, Reims şehirlerinde Türk psikolog ihtiyacı artmaktadır.

Fransa'da toplam 18 bölge (Fransızca: région) bulunmaktadır ve bu 16 eyalette bir çok Türk online Psikolog desteği aramaktadır: Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Göçmenlerin kimlik ve aidiyet arayışları, yabancı bir kültürle karşılaşmadan doğan tedirginlik ve kaygıyla birlikte, daha çok sosyal, ekonomik ve politik dışlanmışlık algılamasının etkisiyle güçlenir.

Psikoterapi hizmetine başvuran bireyin, uluslararası uygulayıcılık sertifikalarına sahip olan uzman psikolog ya da uzman psikoterapist eşliğinde, kişiyi psikoterapiye getiren noktaları ve ya hastalıkları saptamaya yönelik psikolojik online test ve bataryaların ölçümü ile birlikte bireyi online terapiye getiren problemlerin altında yatan nedenleri çalışılarak, kişinin kendisini tanıma ve problemlerinin çözümünü bulma sürecinde ortak yürünen bir yolculuktur. 

Fransa’da başta Türkler olmak üzere dil sorunu yaşayan çok sayıda göçmen var. Bu olgu sadece Fransa ile sınırlı kalmamaktadır. Aynı şekilde Almanya'da Berlin başta olmak üzere bir çok Almanya şehrinde Türk Psikolog sorunu yaşanmaktadır. Avrupa'nın bir çok ülkesinde (örneğin İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda) ve şehrinde (Paris, London, Amsterdam ve BrükselTürkçe bilen Türk Psikologlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler Fransa'da Türk Psikolog olarak Fransa'da yaşayan Türk göçmenlere Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi hizmeti vermekteyiz. Online olarak online Psikolojik Danışmanlık ve online Psikoterapionline Terapi hizmetimizden 7/24 faydalanabilirsiniz.

Fransa Türk Psikolog

 • Auvergne-Rhône-Alpes Türk Psikolog
 • Bourgogne-Franche-Comté Türk Psikolog
 • Bretagne Türk Psikolog
 • Centre-Val de Loire Türk Psikolog
 • Corse Türk Psikolog
 • Grand Est Türk Psikolog
 • Hauts-de-France Türk Psikolog
 • Île-de-France Türk Psikolog
 • Normandie Türk Psikolog
 • Nouvelle-Aquitaine Türk Psikolog
 • Occitanie Türk Psikolog
 • Pays de la Loire Türk Psikolog
 • Provence-Alpes-Côte d'Azur Türk Psikolog
 • Paris Türk Psikolog
 • Marsilya Türk Psikolog
 • Lyon Türk Psikolog
 • Toulouse Türk Psikolog
 • Nice Türk Psikolog
 • Nantes Türk Psikolog
 • Strasbourg Türk Psikolog
 • Montpellier Türk Psikolog
 • Bordeaux Türk Psikolog
 • Lille Türk Psikolog
 • Rennes Türk Psikolog
 • Reims Türk Psikolog

Almanya Türk Psikolog

Abdullah ÖZER

Sosyal Çalışmacı, Bilim Uzmanı (Klinik Psikoloji), Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

Ego State Therapy International (ESTIAkredite Ego State Terapisti
Ego-State-Therapie Deutschland (EST-DEAkredite Ego State Terapisti
Deutsches Focusing Institut (DFIAkredite Focusing Danışmanı/Terapisti
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V. (DGfSAkredite Cinsel Danışman
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.Akredite Hipnoterapist
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPPAkredite Pozitif Psikoterapi Danışmanı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFIAkredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

International Society of Hypnosis (ISH)
European Society of Hypnosis (ESH)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.)
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)
Deutscher Dachverband Für Psychotherapie (DVP) e.V.

Ebru Özer
Uzman Psikolog, Felsefeci, Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

EMDR Europe (EMDR) Akredite EMDR Terapisti
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) Akredite Pozitif Psikoterapi Uygulayıcısı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI) Akredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Akredite olmuş olduğu Ulusal Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

T. C. Sağlık Bakanlığı Akredite Hipnoz Uygulayıcısı
T. C. Sağlık Bakanlığı Akredite Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)

Üyesi olmuş olduğu Ulusal Mesleki Kuruluşlar:

Türk Psikologlar Derneği (TPD)
EMDR Türkiye Derneği (EMDR)