Online Psikoterapi Eğitimi

Psikoterapi eğitim programlarımız örgün eğitim olarak İstanbul, Ankara, İzmir'de ve uzaktan eğitim ile online (webinar) olarak verilmektedir. Online psikoterapi eğitimine tüm Türkiye'den ve Dünya'dan katılım mümkündür.

Online Psikoterapi eğitimlerimize Türkiye'nin her yerinden kursiyerlerimiz bulunmaktadır. Online Psikoterapi eğitimine Avrupa'dan en fazla katılım Almanya, Fransa ve İngiltere'den gerçekleşmektedir.

Online Uygulamalı Psikoterapi eğitimlerimiz Zoom programı üzerinden gerçekleşmektedir.

Online psikoterapi eğitimine kimler katılabilir?

Lisans mezunu olan ve Psikoterapi alanında kendini geliştirmek isteyen herkes online psikoterapi eğitimine katılabilir. Henüz lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler de online psikoterapi eğitimlerimizden faydalanabilir.

Psikoterapi Yapma Becerisi Kazandıran Psikoterapi Eğitimlerimiz ile Online Psikoterapi Eğitimine katılabilirsiniz.

En büyük özelliğimiz:

 • Eğitim sonrası Süpervizyon desteği veriyoruz.
 • Süpervizyon Destekleri, katılımcılar tam olarak yeterli düzeye gelene kadar ve kendilerini bağımsız olarak yeterli seviyede uygulayabilir hissedene kadar devam edecektir. Bu süreçte katılımcılar herhangi bir ek ücret ödemek durumunda kalmayacaklardır. Katılımcılarla daimi şekilde irtibatımızı sağlamakta ve desteklerimizi sürdürmekte olacağız.
 • Eğitim sonunda alacağınız belge uluslararası geçerliliğe sahiptir. 
 • Almanya'da İl Sağlık Müdürlüklerin açmış oldukları Psikoterapi sınavı için başvuruda bulanabiliyorsunuz. ("Heilpraktiker für Psychotherapie" sınavı)
 • Eğitim sonunda alacak olduğunuz Belge İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak ayrı ayrı üç dilde verilecektir.
 • Eğitim sonunda isteyen katılımcılara Üniversite onaylı (YÖK onaylı) sertifika veriyoruz.
 • Alanında Uzman Kişiler tarafından Psikoterapi Eğitimi alacaksınız. 
 • Kurumumuzda organize edilen diğer eğitimlere, kongrelere, sempozyumlara, seminerlere indirimli katılabileceksiniz.
 • Aynı eğitimlere ücretsiz tekrar katılabilirsiniz.
 • Tüm online psikoterapi eğitimlerimizi en uygun fiyatlara veriyoruz.
 • Eğitim sonunda WhatsApp grubunda meslektaşlar ile fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz.

Psikoterapi'de multi-disipliner yaklaşımı savunuyoruz.

Modern Psikoterapinin kökleri Avusturya’dadır: Viyana’da 1900 tarihinde. 19.Yüzyılın ilk üç on yılında Viyanalı Nörolog Sigmund Freud Psikanalizi ilk sistematik temeli olan Psikoterapi metodu olarak geliştirmiştir. Psikanaliz Almanca konuşulan bölgelerde yakın zamanda geniş olarak yayılmıştır. Fakat daha 1910’lu yıllarda Freud’un çalışanları, C.G.Jung ve Alfred Adler gibi, kendi metotları ile kendi yollarına gitmişlerdir. Çoğunlukla Yahudi kökenli olan Psikanalizciler 1930’lu yıllarda Alman Nazi rejiminden İngiltere veya Amerikaya kaçmışlardır. Bundan dolayı Psikanaliz Anglosakson Ülkelerde çok kısa bir zamanda gelişmeye ve yayılmaya başlamıştır. Birçok Freud Öğrencisi, 1940’lı yıllardan beri değişik neoanalitik veya derin Psikolojik (dept psychology) okulların açılmasına yol açan Psikanalizi geliştirmiş veya modifiye etmiştir. 

1950’li ve 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik devletlerinde Hümanistik Psikoterapi-akımı, Psikanalize karşı büyük bir güç ve karşı hareket olarak gelişmiştir. Carl Rogers’ın Danışan odaklı Psikoterapisi, Eugene Gendlin’in Focusing terapisi ve Jakob L. Moreno’nun Psikodraması gibi Psikoterapi türleri, Viktor Frankl gibi Logoterapistler ve Karen Horney ve Erich Fromm gibi değişik Neopsikanalizciler de, olayın sadece kusurları ve bozuklukları ortadan kaldırmak olmadığını, gelişme olasılıklarının sistematik olarak kurulması ve danışanların kaynaklarının kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Hümanizm ve Varoluşçuluk çerçevesinde günlük sosyal gerçekliğinde duyularına yönelmiş, kendini gerçekleştirme ve bağımsızlık bütünlüğü ile anlaşılmıştır. Aynı bu şekilde zaman içerisinde Ego durumları terapisi (Ego State Terapi) Amerikalı John ve Helen Watkins tarafından geliştirilmiştir. 

Avusturya'da Lisans eğitimine bakılmaksızın, Üniversitelerin Lisans derecesine sahip herkes Psikoterapi eğitimine başlayabilir. Psikoterapi, kendi içinde psikolojik bakış açılarının üstünde bir anlamı olan bir disiplinidir. Psikoterapi burada ne Tıbbın bir dalıdır, nede Psikolojinin bir parçasıdır. Psikoterapi ortak çalışma prensibi ile işaretlenmiş, diğer dallara eşitlenmiş bir bağlantı halindedir (entegrasyon). Kanun açısından meslek yetkisi en azından 28. yaş, bununla birlikte psikoterapik eğitimin başarılı olarak bitirilmesi, sağlık açısından uygunluk ve güvenirlilik öngörülmüştür. Psikoterapi bağımsız bir meslek olup ek bir nitelik değildir. Psikoterapik Eğitimine oldukça geniş erişim imkanı olması dolayısıyla da Eğitime ilgi duyanlarda çok çeşitli başlangıç durumları oluşabiliyor.

Üniversitelerin Lisans derecesine sahip olan herkes sunmuş olduğumuz Online Psikoterapi eğitimlerine katılabilir.

Vermiş olduğumuz Online Psikoterapi Eğitimleri:

Online Psikoterapi eğitimi için bizimle irtibata geçiniz.

Online Psikoterapi Eğitimi 2021