Psikoterapi nedir?

"Psikoterapi, kendini disiplinler arası olarak uygulamalardan ve teorilerden geliştiren bağımsız bir Bilimdir. Bilgilerini, kendi anlayışına, kendi konsept ve teori oluşumlarına entegre ettiği Tıbbın, Psikolojinin, Sosyolojinin, Pedagojinin ve bununla birlikte Doğa Bilimi, Kültür bilimi ve Beşeri bilimlerin temelinden faydalanır. Bir Bilim olarak, insana yönelik olan Psikoterapi , bakışını her zaman, sağlıklı ve hasta görünümünde, insan hayatının fenomenleri üzerine yöneltmiştir." İsviçre Psikoterapi Birliği (Schweizer Charta für Psychotherapie)

En iyi Psikoterapi Eğitimi

Psikoterapi eğitimini örgün eğitim olarak İstanbul, Ankara, İzmir'de sunmaktayız. Ayrıca uzaktan psikoterapi eğitimi ile online (webinar) olarak tüm eğitimlerimize katılabilirsiniz. Psikoterapi eğitimine tüm Türkiye'den ve Dünya'dan katılım mümkündür.

Psikoterapi eğitimlerimize Türkiye'nin her yerinden kursiyerlerimiz bulunmaktadır. Online Psikoterapi eğitimine Avrupa'dan en fazla katılım Almanya, Fransa ve İngiltere'den gerçekleşmektedir.

Uygulamalı Psikoterapi eğitimlerimiz Zoom programı üzerinden gerçekleşmektedir.

Psikoterapi eğitimine kimler katılabilir?

Lisans mezunu olan ve Psikoterapi alanında kendini geliştirmek isteyen herkes psikoterapi eğitimine katılabilir. Henüz lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler de psikoterapi eğitimlerimizden faydalanabilir.

Psikoterapi Yapma Becerisi Kazandıran Psikoterapi Eğitimlerimiz ile Psikoterapi Eğitimine katılabilirsiniz.

Psikoterapi Eğitiminde en büyük özelliğimiz:

 • Psikoterapi Eğitimi: Eğitim sonrası Süpervizyon desteği veriyoruz.
 • Psikoterapi Eğitimi: Süpervizyon Destekleri, katılımcılar tam olarak yeterli düzeye gelene kadar ve kendilerini bağımsız olarak yeterli seviyede uygulayabilir hissedene kadar devam edecektir. Bu süreçte katılımcılar herhangi bir ek ücret ödemek durumunda kalmayacaklardır. Katılımcılarla daimi şekilde irtibatımızı sağlamakta ve desteklerimizi sürdürmekte olacağız.
 • Psikoterapi Eğitimi: Eğitim sonunda alacağınız belge uluslararası geçerliliğe sahiptir. 
 • Psikoterapi Eğitimi: Almanya'da İl Sağlık Müdürlüklerin açmış oldukları Psikoterapi sınavı için başvuruda bulanabiliyorsunuz. ("Heilpraktiker für Psychotherapie" sınavı)
 • Psikoterapi Eğitimi: Eğitim sonunda alacak olduğunuz Belge Almanca ve Türkçe olarak ayrı ayrı üç dilde verilecektir.
 • Psikoterapi Eğitimi: Eğitim sonunda isteyen katılımcılara Üniversite onaylı (YÖK onaylı) sertifika veriyoruz.
 • Psikoterapi Eğitimi: Alanında Uzman Kişiler tarafından Psikoterapi Eğitimi alacaksınız. 
 • Psikoterapi Eğitimi: Kurumumuzda organize edilen diğer eğitimlere, kongrelere, sempozyumlara, seminerlere indirimli katılabileceksiniz.
 • Psikoterapi Eğitimi: Aynı eğitimlere ücretsiz tekrar katılabilirsiniz.
 • Psikoterapi Eğitimi: Tüm Psikoterapi eğitimlerimizi en uygun fiyatlara veriyoruz.
 • Psikoterapi Eğitimi: Eğitim sonunda WhatsApp grubunda meslektaşlar ile fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz.

Psikoterapi Eğitiminde multi-disipliner yaklaşımı savunuyoruz.

Modern Psikoterapinin kökleri Avusturya’dadır: Viyana’da 1900 tarihinde. 19.Yüzyılın ilk üç on yılında Viyanalı Nörolog Sigmund Freud Psikanalizi ilk sistematik temeli olan Psikoterapi metodu olarak geliştirmiştir. Psikanaliz Almanca konuşulan bölgelerde yakın zamanda geniş olarak yayılmıştır. Fakat daha 1910’lu yıllarda Freud’un çalışanları, C.G.Jung ve Alfred Adler gibi, kendi metotları ile kendi yollarına gitmişlerdir. Çoğunlukla Yahudi kökenli olan Psikanalizciler 1930’lu yıllarda Alman Nazi rejiminden İngiltere veya Amerikaya kaçmışlardır. Bundan dolayı Psikanaliz Anglosakson Ülkelerde çok kısa bir zamanda gelişmeye ve yayılmaya başlamıştır. Birçok Freud Öğrencisi, 1940’lı yıllardan beri değişik neoanalitik veya derin Psikolojik (dept psychology) okulların açılmasına yol açan Psikanalizi geliştirmiş veya modifiye etmiştir. 

1950’li ve 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik devletlerinde Hümanistik Psikoterapi akımı, Psikanalize karşı büyük bir güç ve karşı hareket olarak gelişmiştir. Carl Rogers’ın Danışan odaklı Psikoterapisi, Eugene Gendlin’in Focusing terapisi ve Jakob L. Moreno’nun Psikodraması gibi Psikoterapi türleri, Viktor Frankl gibi Logoterapistler ve Karen Horney ve Erich Fromm gibi değişik Neopsikanalizciler de, olayın sadece kusurları ve bozuklukları ortadan kaldırmak olmadığını, gelişme olasılıklarının sistematik olarak kurulması ve danışanların kaynaklarının kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Hümanizm ve Varoluşçuluk çerçevesinde günlük sosyal gerçekliğinde duyularına yönelmiş, kendini gerçekleştirme ve bağımsızlık bütünlüğü ile anlaşılmıştır. Aynı bu şekilde zaman içerisinde Ego durumları terapisi (Ego State Terapi) Amerikalı John ve Helen Watkins tarafından geliştirilmiştir. Dünya'nın en iyi Psikoterapisti olarak kabul edilen Milton Erickson'un Hipnoterapi eğitiminide kurumumuzda sunmaktayız.

Avusturya'da Lisans eğitimine bakılmaksızın, Üniversitelerin Lisans derecesine sahip herkes Psikoterapi eğitimine başlayabilir. Psikoterapi, kendi içinde psikolojik bakış açılarının üstünde bir anlamı olan bir disiplinidir. Psikoterapi burada ne Tıbbın bir dalıdır, nede Psikolojinin bir parçasıdır. Psikoterapi ortak çalışma prensibi ile işaretlenmiş, diğer dallara eşitlenmiş bir bağlantı halindedir (entegrasyon). Kanun açısından meslek yetkisi en azından 28. yaş, bununla birlikte psikoterapik eğitimin başarılı olarak bitirilmesi, sağlık açısından uygunluk ve güvenirlilik öngörülmüştür. Psikoterapi bağımsız bir meslek olup ek bir nitelik değildir. Psikoterapi Eğitimine oldukça geniş erişim imkanı olması dolayısıyla da Psikoterapi Eğitime ilgi duyanlarda çok çeşitli başlangıç durumları oluşabiliyor.

Üniversitelerin Lisans derecesine sahip olan herkes sunmuş olduğumuz Psikoterapi eğitimlerine katılabilir.

Vermiş olduğumuz Psikoterapi Eğitimleri:

 • Orijinal Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitimi www.logoterapi.org
 • Felsefe temelli Eklektik Psikoterapi Eğitimi www.felsefeterapisi.com
 • Felsefe Terapisi Eğitimi www.felsefeterapisi.com
 • Dasein Analiz (Martin Heiderger) Eğitimi www.felsefeterapisi.com
 • Ego State Terapi Eğitimi www.egostate.org
 • Hipnoanaliz Eğitimi www.egostate.org
 • Focusing Terapi Eğitimi www.focusingterapi.com
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi
 • Aile, Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi
 • Entegratif Oyun Terapisi Eğitimi
 • Entegratif Çocuk Testleri Eğitimi
 • Çözüm odaklı Terapi Eğitimi
 • Transaksiyonel Analiz (TA) Eğitimi
 • Temel terapötik beceriler Eğitimi
 • Rüya Analizi
 • Hipnoz Eğitimi
 • Hipnoterapi Eğitimi

Psikoterapi eğitimi için bizimle irtibata geçiniz.

Türkiye ve Almanya'da Uluslararsı geçerlive Üniversite onaylı Psikoterapi Eğitimi.

Psikoterapi Eğitimi