Abdullah ÖZER – University of Duisburg-Essen

(Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Danışmanı, Psikoterapist ve "European Psychotherapy Training Institute" Başkanı)

Uni Duisburg-EssenPsikoterapistAbdullahÖZER

1981 senesinde Almanya Münih’te doğan Abdullah Özer ilkokul eğitimini Münih’te tamamladıktan sonra, 1992-1998 yılları arasında, ortaokul ve lise öğrenimini, İzmir Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet ve Eğitim Bilimleri (Soziale Arbeit and Erziehung) alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi alarak üstün başarı ile mezun olmuş ve bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans tez konusu; “Türk Göçmen Çocuklarının Kimlik Arayışı: "Stigma-Kimlik ve İslam.” dır. Tez Danışmanlığı Prof. Dieter Oelschlägel ve Prof. Dr. Zimmer gerçekleştirmiştir.

Abdullah Özer, aynı yıllar içerisinde yine Almanya’da Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı (Germanistik), Siyaset Bilimi (Politikwissenschaften) ve Bilgisayar Dilbilimi (Computerlinguistik) alanlarında alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi alarak üstün başarı ile mezun olmuş ve bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. Bu alanlardaki Yüksek Lisans tez konusunu Prof. Dr. Jürgen Biehl ve Prof. Dr. Siegfried Jäger denetiminde Psiko-Dilbilimi alanında gerçekleşmiştir. “Psiko-Dilbilimi: İki Dillilik ve Kimlik.” 

Abdullah ÖZER, Almanya'da almış olduğu iki tane Yüksek Lisans eğitimin ardından Türkiye'de İstanbul Kent Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine başarı ile devam etmektedir. 

Almanya'da üniversite eğitimi sırasında Neukirchen'de, Jugendzentrum Klingerhuf (Gençlik Merkezi) da stajını başarıyla tamamlamıştır. Özer, bu süreçte 12-18 yaş arası gençlerle çalışmış ve birçok projenin gelişmesinde etkin rol üstlenmiştir.

Gençlik Merkezi Neukirchen

Jugendzentrum Klingerhuf (Gençlik Merkezi)daki görevleri:

 • Çocuk ve gençlere psiko-sosyal danışmanlık
 • Eğitim programlarının planlanması
 • Sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikler düzenleme

2005-2010 yılları arasında Almanya'nın Essen şehrinde sosyal-psikiyatri alanında uzman olarak çalışmıştır. Bu dönem içerisinde birçok psikiyatrik hasta ile çalışmış ve almış olduğu eğitimleri başarıyla uygulayabilmiştir. Çalışmış olduğu devlete bağlı kurumlar arasında sırasıyla “Arbeiter Samariter Bund e.v” ve “Die Perspektive e.v”'dir.

KontakundBeratungsstelle

Sosyal-psikiyatri'deki görevleri:

 • Psiko-sosyal ve psikolojik danışmanlık
 • Hasta ve hasta yakınlarına psiko-sosyal ve psikolojik danışmanlık
 • Bireysel ve Grup seansları oluşturmak ve uygulama.
 • Aile Danışmanlığı yaparak aile çalışmaları düzenleme.
 • Davranış ve tedavi programlarını planlama
 • Ergoterapi uygulaması
 • Hasta evlerinde bire bir görüşme ve sosyo-terapi
 • Borderline, Bipolar ve Psikotik hastalarla özel çalışmalar yapmak.
 • Mahkemelerde bilirkişilik görevinde bulunma
 • Mesleki araştırma ve incelemeler yapma
 • Derneğin işleyişine ilişkin aylık ve yıllık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını değerlendirme

2010 ile 2013 yılları arasında Türkiye İzmir’de “Özel Alman Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim” merkezini kurarak kendi ofisinde Danışmalık ve Psikoterapi faaliyetlerine devam etmiştir.

Psikoterapiİzmir

Türkiye İzmir'de Özel Alman Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'ndeki görevleri:

 • Bireysel ve çift seanslar
 • Aile danışmanlığı uygulamaları
 • Cinsel danışmanlık ve cinsel terapi
 • Evlilik danışmanlığı ve evlilik terapisi
 • Eşcinsel danışmanlık ve eşcinsel terapi
 • Travma çalışmaları
 • Psikodinamik ağırlıklı psikoterapi çalışmaları
 • Bütücül psikoterapi çalışmaları
 • Gestalt danışmanlık çalışmaları
 • Psikosentez çalışmaları

Meditasyon

2013 yılı itibariyle eğitim ve iş amaçlı Dünya’nın birçok ülkesinde bulunmuştur. Uzakdoğu ve Avrupa’nın birçok ülkesine seyahatler gerçekleştirmiştir. Birçok defa Uzakdoğu’ya seyahatler yaparak Doğu felsefesi ile Batı Bilimini sentezleme çalışmaları geliştirmiştir. Çin ve Filipinlerde uzun süreli yaşamıştır.

Çin ve Filipinlerde çalışma alanları;

 • Quigong çalışmaları 
 • Meditasyon çalışmaları
 • Budizm çalışmaları

2015 yılında Malta, Valletta'da kurmuş olduğu Danışmanlık Merkezi ile 2018 yılına kadar çalışmalarına sürdürmüştür. 2016 yılında "European Psychotherapy Training Institute" enstütünün kurucu üyeleri arasında yer almış ve halen daha Enstitü Başkanı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. European Psychotherapy Training Institute - President.  www.europsyche.net

2019 yılı itibariyle Türkiye İzmir’de kurmuş olduğu Danışmanlık Merkezi ile çalışmalarına devam etmektedir.

 Maltada

Malta, Valleta'da Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde ki görevleri:

 • Bireysel ve çift seansları
 • Aile danışmanlığı uygulamaları
 • Cinsel danışmanlık ve cinsel terapi
 • Evlilik danışmanlığı ve evlilik terapisi
 • Eşcinsel danışmanlık ve eşcinsel terapi
 • Travma çalışmaları
 • Psikodinamik ağırlıklı psikoterapi çalışmaları
 • Bütücül psikoterapi çalışmaları
 • Gestalt danışmanlık çalışmaları
 • Psikosentez çalışmaları

2002 yılı itibariyle başta Almanya, Avusturya ve Türkiye'de Psikoterapi, Hipnoterapi (Hipnoz), Psikolojik Danışmanlık, Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık üzerine birçok eğitim almış, doğu ve batı sentezini geliştirmeye çalışmıştır.

Özer, Türkiye'nin değerli psikoterapi uzmanlarından almış olduğu eğitimi, Avrupa'dan almış olduğu Psikoterapi eğitimlerini birleştirerek kendine özgü bir terapi modeli geliştirmiştir. Bunun yanı sıra Uzakdoğu’dan almış olduğu eğitimler ile birlikte yine kendine has özgü bir psikosentez modeli oluşturmuştur.

Ruhsal yolculuğunda en büyük ilerleme İtalyan Psikiyatrist ve Kuramcı Roberto Assagioli’nin psikosentez öğretileriyle tanışmasıyla başlamıştır. Almanya'da bulunan “Transpersonel Psikoloji ve Psikosentez Enstitüsü”nde Roberto Assagioli’nin öğretileri doğrultusunda Psikosentez Terapi eğitimleri almıştır.

Abdullah Özer, "Roberto Assagioli Psikosentez Enstitüsü Türkiye" nin kurucusudur. "Roberto Assagioli Psikosentez Enstitüsü Türkiye" Özer’in resmi markasıdır. Psikosentez Terapi modelinden hem Avrupa'da yaşayan Türk göçmenleri hem de Türkiye'de yaşayan kişiler yararlanmaktadır.

Psikoterapi Enstitüsü

Abdullah Özer ayrıca Kişilik (kendilik) Bozukluğu olarak adlandırılan "Borderline Kişilik Bozukluğu", "Narsisistik Kişilik Bozukluğu", "Şizoid Kişilik Bozukluğu" ve "Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu" alanında da kendini uzmanlaştırmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü’nden psikiyatrist ve Kuramcı Tahir Özakkaş’tan 2009 ile 2011 yılları arasında bütüncül psikoterapi eğitimi almıştır. Bütüncül psikoterapi, psikanalitik psikoterapi ağırlıklı olup nesne ilişkileri kuramı ve tüm diğer dinamik yapıları içinde barındıran kişilik ve kendilik bozuklukları üzerinde çalışma yapılan bütüncül bir sistemdir. Aynı yıllar içerisinde yine Psikoterapi Enstitüsü’nden psikiyatrist ve Kuramcı Tahir Özakkaş’tan Hipnoz eğitimi almıştır. 

Yine Türkiye'de Aile Danışmanları Derneği (AİLEDER) bünyesinde Aile Danışmanlığı eğitimi almıştır. Yeni çıkan Aile Danışmanlığı yönetmeliğine uygun Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak sertifikasını almıştır.

Almanya'da Prof. Oelschlägel tarafından Psikososyal Danışmanlık Eğitimi almıştır. Logoterapi (Anlamterapisi) Kuramcısı Viktor Frankl'in talebesi Prof.Dr. Wolfram Kurz'tan Logoterapi ve Varoluşsal Analiz eğitimleri almıştır. Yine Almanya Berlin’de Alman Cinsel Araştırmalar Derneği’nde (Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V.) Uzman Dr. Ruth Gnirrs-Borment tarafından sunulan Cinsel Danışmanlık Eğitimini (hem Temel seviye hem ileri seviye eğitimi + DGFS onaylı Sertifika) tamamlamıştır. Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V.: Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren – Grundkurs - Birey ve Çiftlere yönelik Cinsel Danışmanlık Eğitimi - Temel seviye / Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren – Vertiefungskurs - Birey ve Çiftlere yönelik Cinsel Danışmanlık Eğitimi - İleri seviye

Avusturya Viyana’da Avusturya Cinsel Araştırmalar Derneği başkanı Psikoterapist Dr. Johannes Wahala tarafından sunulan Cinsel Danışmanlık ve Terapileri Eğitimi (LGBTİ+ kapsamlı) almıştır.

COURAGE - die Partnerinnen-, Familien- & Sexualberatungsstelle - Psychotherapeut Johannes Wahala: Grundlagen der Systemischen Sexualbe-ratung/-therapie (Wien)
CESARET – Çift – Aile ve Cinsel Danışmanlık Merkezi Psikoterapist Johannes Wahala: Sistemli Cinsel Danışmanlık ve Cinsel Terapi’nin Temelleri(Viyana)

COURAGE - die Partnerinnen-, Familien- & Sexualberatungsstelle - Psychotherapeut Johannes Wahala: Gleich und doch anders – Beratung und Psychotherapie von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Ihren Angehörigen (Wien)
CESARET – Çift – Aile ve Cinsel Danışmanlık Merkezi - Psikoterapist Johannes Wahala: Aynı ama Farklı – Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Çevrelerine Yönelik Danışmanlık ve Psikoterapi (Viyana)

Transpersonel Psikoloji ve Psikosentez Enstitüsü Köln Almanya’dan Roberto Assagioli doğrultusunda Psikosentez eğitimi: yaşantı grupları ve seminer eğitimleri.

Almanya başta olmak üzere Avusturya, İsviçre, Belçika ve Hollanda'da sağlık profesyonellerine ruh sağlığı üzerine çeşitli eğitimler düzenlemiştir. Avrupa'nın bir çok ülkesinde Psikoterapi ile ilgili konuk eğitmenlik yapmış ve konuşmacı olarak seminerlerde bulunmuştur.     

 Abdullah ÖZER, Alman Vatandaşı olup ana dil seviyesinde Almanca ve Türkçe bilmektedir. Özer, seanslarını danışanının talebi doğrultusunda Almanca ya da Türkçe yapabilmektedir. 

Abdullah ÖZER

Abdullah ÖZER diyor ki:

Danışmanlık hizmetinde önemli olan terapistin tercih ettiği ve eğitimini almış olduğu eğitimlerdir. Bir tornavidaya ihtiyacı olan fakat iş çantasında sadece bir pense ve çekiç bulunan bir ustanın durumunu düşünün. Ustanın işini yaparken ne kadar zorlanacağı barizdir. Bu örnek üzerinden ilerlersek bir terapistin alet çantasında psikoterapi alanında kullanılan ne kadar fazla araç ve gereci varsa ve bu araç gereçleri ne kadar yerine ve gereğine uygun şekilde kullanabiliyorsa, yardımcı olma konusundaki başarısı da o kadar yüksektir.

Bir danışman ve terapist olarak birden fazla alanda ve geniş bir yelpazede psikoterapi eğitim süreçlerinden geçmiş bulunmaktayım. Danışmanlık hizmetlerimde bir çok disiplinler arası terapi yöntemleri uygulamaktayım:

 Çalışma alanları :

 • Yetişkinlerle Danışmanlık ve Psikoterapi
 • Ergenlerle Danışmanlık ve Psikoterapi
 • Çocuklarda Danışmanlık ve Psikoterapi

Uzmanlık alanları :

 • Cinsel Danışmanlık ve Cinsel Terapi
 • Eşcinsel Danışmanlık ve Eşcinsel Terapi
 • Transkimlik/Transgender çalışmaları
 • Kişilik Bozuklukları (Kendilik Bozuklukları) 
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu
 • Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu
 • İnsanın Anlam arayışı
 • Yaşamla başa çıkabilmek için kendi hikâyesini anlama ihtiyacı
 • Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
 • Aşk, ayrılık ve ilişki sorunları
 • Evlenme öncesi Danışmanlık
 • Evlilik Danışmanlığı ve Terapisi
 • Ergenlerle Danışmanlık ve Terapi 
 • İş yerindeki güç çatışmaları
 • İçsel çatışmaların çözümlenmesi
 • Bütünlükle mücadele içerisinde olan ve manevi uyum arayışındaki bireyler.
 • Logoterapi, Anlamterapisi, Varoluşsal Analiz, Varoluşçu Psikoterapi
 • Martin Heidegger Dasein
 • Ludwig Binswanger Daseinanalyse
 • Medard Boss Daseinanalyse
 • Klinik Psikolojide Kognitif ve Davranışçı Terapi
 • Psikolojide Meslek Etiği
 • Kişilik ve Bireysel Farklılıklarda Klinik Süreçler
 • Bilişsel Süreçlerde Ölçme ve Değerlendirme
 • Psikoterapide Farklı Okul ve Yaklaşımlar
 • Klinik Psikolojide Yeni Yaklaşımlar ve Konular
 • Klinik Psikolojide Kişilik Kuramları
 • Kendilik Gelişiminde Analitik Kuramlar

Okumanızı tavsiye ettiğim yazılarım:

Baba Yarası ve Baba ile olan Çatışma

Karar vermenin dayanılmaz ağırlığı

Heinz Kohut’un Kendilik Psikolojisi

KAPAT
ÖN KAYIT FORMU
Formu doldurun en kısa süre içerisinde biz sizi arayalım