Abdullah ÖZER Avusturya Viyana'da Sağlık Bakanlığı onaylı "Psychotherapeutisches Propaedeutikum" (Psikoterapötik Propedötik) eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

 Psikoterapi Eğitimi

Eğitimi almış olduğu yer Österreichisches Trainingszentrum (BMG -Bundesministerium für Gesundheit) Avusturya Sağlık Bakanlığı tafaından Psikoterapi Yasası gereği Psikoterapist yetiştirme ve Pikoterapi eğitimi vermeye yetkilendirilmiş ve 1984 yılında Viyana'da kurulmuş Psikoterapi Eğitim Merkezidir. Österreichisches Trainingszentrum'un kurucusu: Dr. pth. sc. Peter Schütz, M.Sc. MBA  (Sigmund Freud'un Büyük torunu)

Psikoterapi eğitimi 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS)'den oluşmaktadır ve toplam 1320 saatlik eğitimdir. 770 saat teorik eğitim + 550 saat ugulamalı bölümden oluşmaktadır. Uygulama en az 50 saatlik kendilik keşif çalışması + 20 saat klinik süpervizyonu ve 480 saat klinik staj çalışmasından oluşmaktadır. Abdullah ÖZER klinik stajını Viyana'da Psikanaliz ve Psikoterapi Üniversite Kliniğinde Borderline ve Kişilik Bozukluğu Özel Ambulans Bölümünde başarıyla tamamlamıştır. (Universitätsklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie - Spezialambulanz für Borderline und Persönlichkeitsstörungen)

 Viyana Psikoterapi Eğitimi

Avusturya Psikoterapi Eğitim Merkezi 

Psikoterapi Eğitim içeriği:

Psikoterapi Ekolleri Dersleri: 

Integrative Therapie (Entegratif Terapi) / Eğitimen: Dr. Claudia Höfner, MSc http://www.claudiahoefner.at/

Systemische und Familientherapie (Sistemik Aile Terapisi) / Eğitmen: Dr. Wilhelmine Rauscher-Gföhler, MEd, DSA

Neuro-Linguistische Psychotherapie (Nörolinguistik Psikoterapi) / Eğitimen: Dr. pth. sc. Peter Schütz, M.Sc. MBA

Verhaltenstherapie (Davranış Terapisi) / Eğitimen: MMag. Stefan Lang https://www.verhaltenstherapeut-lang.com/

Hypnosepsychotherapie (Hipnopsikoterapi) / Eğitmen: Peter Stöger, M.Sc.

Individualpsychologie (Bireysel Psikoloji) / Eğitmen: Prof. Dr. Peter Scheer https://www.ronnyscheer.com/

Tiefenpsychologisch-analytische Ansätze (Derin psikolojik-analitik yaklaşımlar) / Eğitmen: Dr. Susanne Frei

Klienten- und personenzentrierte Ansätze (Danışan odaklı Terapi) / Eğitmen: Mag. Tina Blaschinz

Psychodrama (Psikodrama) / Eğitmen: Mag. Barbara Haid, MSc https://barbarahaid.at/

Gruppentherapeutische Ansätze (Grup terapötik yaklaşımlar) / Eğitmen: Dr. Klaus Schulte

Katathym-Imaginative Psychotherapie (Katatim İmajinatif Psikoterapi) / Eğitmen: Dr. Mathilde Pichler

Logotherapie (Logoterapi) / Eğitmen: Mag. Roswitha Allmayer

Konzentrative Bewegungstherapie (Konsantre Hareket Terapisi) / Eğitmen: Mag. Harriet Vrana

Gestalttherapie (Geştalt Terapisi) / Eğitmen: Mag. Andreas Wachter

Somatoloji ve Tıbbi Dersler:

Psychopharmakologie 1 (Psikofarmakoloji 1) / Eğitmen: Dr. Peter Machowetz-Müllner

Psychopharmakologie 2 (Psikofarmakoloji 2) / Eğitmen: Dr. Peter Machowetz-Müllner https://www.machowetz.at/

Einführung in die Medizinische Terminologie (Tıbbi Terminolojiye Giriş) / Eğitmen: Dr. Peter Machowetz-Müllner

Einführung in die Psychosomatik (Psikosomatiğe Giriş) / Eğitmen: Dr. Susanne Frei 

Psychiatrie 1 (Psikiyatri 1) / Eğitmen: Dr. Günter Klug

Psychiatrie 2 (Psikiyatri 2) / Eğitmen: Dr. Günter Klug

Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi) Eğitmen: Dr. Peter Machowetz-Müllner

Gerontopsychotherapie (Geriatrik Psikoterapi) / Eğitmen: Mag. Gudrun Langbauer, MSc

Erste Hilfe in der psychotherapeutischen Praxis (Psikoterapötik uygulamada ilk yardım) / Eğitmen: Dr. Wolfram Stix https://www.stix-help.info/

Araştırma ve Bilimsel Metodoloji Dersleri:

Quantitative und qualitative Forschungsmethoden (Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri) / Eğitmen: DI Erich Kvas

Wissenschafts- und Erkenntnistheorie (Bilim Teorisi ve Epistemoloji) / Eğitmen: Ihor Atamaniuk, M.Sc.

Psychotherapieforschung (Psikoterapi araştırması) / Eğitmen: Dr. Wilhelmine Rauscher-Gföhler, MEd, DSA

Etik Dersi:

Fragen der Ethik (Etik sorunlar) / Eğitmen: Mag. Clemens Schermann

Psikoterapi Meslek Hukuku Dersleri:

Psychotherapie Berufsrecht (Psikoterapi Meslek hukuku) / Eğitmen: Dr. Martina Wögenstein

Rechtsgrundlagen Kinder- und Jugendhilfe/soziale Berufe (Çocuk ve gençlik refahı/sosyal mesleklerin yasal dayanağı) / Eğitmen: Dr. Martina Wögenstein

Krankenanstaltenrecht (Hastane hukuku) / Eğitmen: Dr. Martina Wögenstein

Wirtschaftsrecht (İş kanunu) / Eğitmen: Dr. Martina Wögenstein

Psikoterapinin Temelleri ve Sınır Alanları Dersleri:

Psychosoziale Interventionsformen 1 (Psikososyal müdahale biçimleri 1) / Eğitmen: DSA Monica A. Fritsch

Psychosoziale Interventionsformen 2 (Psikososyal müdahale biçimleri 2) / Eğitmen: DSA Monica A. Fritsch

Persönlichkeitstheorien (Kişilik teorileri) / Eğitmen: Dr. Ingrid Senk https://www.ingridsenk.at/

Allgemeine Psychologie (Genel Psikoloji) / Eğitmen: Dr. Ingrid Senk

Entwicklungspsychologie (Gelişim Psikolojisi) / Eğitmen: Dr. Eva Adler http://eva-adler.businesscard.at/

Psychologische Diagnostik und Begutachtung 1 (Psikolojik teşhis ve değerlendirme 1) / Eğitmen: Mag. Gudrun Langbauer, MSc https://www.gudrun-langbauer.at/

Psychologische Diagnostik und Begutachtung 2 (Psikolojik teşhis ve değerlendirme 2) / Eğitmen: Mag. Gudrun Langbauer, MSc 

Rehabilitation, Sonder- und Heilpädagogik (Rehabilitasyon, özel eğitim ve tıbbi pedagoji) / Eğitmen: Dr. Martina Pittner

Diagnostik im Kindes- und Jugendalter (Çocuklarda ve ergenlerde teşhis) / Eğitmen: Mag. Elisabeth Veverka

Supervision (Süpervizyon) / Eğitmen: Dr. Ingrid Senk

Psikoterapi Eğitimi

Abdullah ÖZER

Sosyal Çalışmacı, Bilim Uzmanı (Klinik Psikoloji), Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

Ego State Therapy International (ESTIAkredite Ego State Terapisti
Ego-State-Therapie Deutschland (EST-DEAkredite Ego State Terapisti
Deutsches Focusing Institut (DFIAkredite Focusing Danışmanı/Terapisti
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V. (DGfSAkredite Cinsel Danışman
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.Akredite Hipnoterapist
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPPAkredite Pozitif Psikoterapi Danışmanı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFIAkredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Avusturya Psikoterapi Meslek Yasasına uygun alınan Psikoterapi Eğitimleri:

Österreichisches Trainingszentrum (ÖTZ) onaylı Avusturya Sağlık Bakanlığı ve Psikoterapi Meslek Yasasına uygun 1320 saatlik "Psychotherapeutisches Propaedeutikum" (Psikoterapötik Propedötik) Psikoterapi Eğitimi

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

International Society of Hypnosis (ISH)
European Society of Hypnosis (ESH)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.)
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)
Deutscher Dachverband Für Psychotherapie (DVP) e.V.

Ebru Özer

Uzman Psikolog, Felsefeci, Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

EMDR Europe (EMDR) Akredite EMDR Terapisti
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) Akredite Pozitif Psikoterapi Uygulayıcısı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI) Akredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Akredite olmuş olduğu Ulusal Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

T. C. Sağlık Bakanlığı Akredite Hipnoz Uygulayıcısı
T. C. Sağlık Bakanlığı Akredite Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi

Devam etmekte olduğu Uluslarası Psikoterapi Eğitimi:

IF Weinheim (IF Weinheim Institut für systemische Ausbildung und Entwicklung) onaylı Sistemik Psikoterapi Eğitimi EFTA-TIC (European Family Therapy Association Training Institutes) - Toplam Eğitim süresi 5 yılı kapsamaktadır.  

Uygulayıcısı olduğu Psikoterapi Metodu:

Internal Family Systems Therapy/Richard Schwartz (İçsel Aile Sistemleri Terapisi)

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)

Üyesi olmuş olduğu Ulusal Mesleki Kuruluşlar:

Türk Psikologlar Derneği (TPD)
EMDR Türkiye Derneği (EMDR)