Başlıca Psikoterapi Ekolleri

Sistemik / Kısa odaklı / Çözüm odaklı Psikoterapiler

 • Sistemik Psikoterapi
 • Sistemik Aile Terapisi (Bateson, de Shazer, Luhmann, Watzlawick & Co.)
 • Çözüm odaklı Terapi - Solution Focused Brief Therapy (Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg)

Derin psikolojik / Psikanalatik Psikoterapiler
(Merkezi ağırlık: Bilinç Dışı, Aktarım ve Karşı Aktarım)

 • Analitik Psikoterapi (Carl G. Jung)
 • Grup Psikanalizi (Bion / Foulkes)
 • Bireysel Psikoloji (Alfred Adler)
 • Psikanaliz (Sigmund Freud)

Derin psikolojik-psikodinamik odaklı / Derin psikolojik odaklı Psikoterapiler (Psikodinamik Psikoterapi)

 • Autogenes Training (Johannes H. Schultz)
 • Varoluş Analizi (Daseinanalyse) (L. Binswanger/ Medard Boss)
 • Dinamik Grup Psikoterapisi (Raoul Schindler)
 • Hipnoterapi (Milton Erickson)
 • Katatimik-Imge Psikoterapisi (Hanscarl Leuner)
 • Hareket Terapisi (Helmut Stolze / E.Gindler)
 • Transaksiyonel Analiz (Eric Berne)
 • Pozitif Psikoterapi (Nossrat Peseschkian)
 • Beden Psikoterapisi (Psikodinamik odaklı Beden Psikoterapisi)
 • Bağlanma Psikoterapisi (Daniel Casriel)
 • Psiko-Organik Analiz (Paul C. Boyesen)
 • Dasein Analiz (Medard Boss, Martin Heidegger)
 • Ego State Terapi (Analitik Hipnoz) (John Watkins & Helen Watkins)

Entegratif Psikoterapi Ekolleri

 • Nöro Linguistik Programlama Terapisi (P. Schütz / Bandler & Grinder)
  • (NLP ile NLPt bir değildir, Nöro Linguistik Programlama ile Nöro Linguistik Programlama Terapisi farklı metodlardır.)
 • Entegratif Psikoterapi (Merkezi ağırlık: Geştaltpsikoterapi, Psikodrama ve Hilarion Petzold’un geliştirdiği Entegratif Beden odaklı Psikoterapisi)
 • Somatik Deneyimleme - Peter A. Levine
 • EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing / Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Francine Shapiro)
 • Beden Psikoterapisi (Entegratif Beden Psikoterapisi)
 • Psikosentez (Roberto Assagioli)

Hümanistik akımından gelen Psikoterapi Ekolleri

 • Logoterapi ve Varoluşçu Analiz (Logotherapie und Existenzanalyse) (Viktor Frankl)
 • Bireysel Varoluşçu Analiz (Personale Existenzanalyse) (Alfried Laengle) 
 • Gestalt Teoretik Psikoterapi (Hans J. Walter)
 • Gestalt Terapi (Fritz Perls / P. Goodman)
  • Fritz Perls yaklaşımı
  • Laura Perls yaklaşımı
 • Danışan odaklı Terapi (Carl Rogers)
 • Focusing Terapi / Focusing Psikoterapi (Eugene Gendlin)
 • Psikodrama (Jacob L. Moreno)
 • Beden Psikoterapisi (Hümanistik odaklı Beden Psikoterapisi)
 • Biyosentez Terapi - Biosynthesis Therapy (David Boadella)
 • Reality Therapy - Gerçeklik Terapisi (William Glasser)

Davranış odaklı Psikoterapi Ekolleri

 • Davranış Terapisi (F. Kanfer / A. Ellis /..)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Aaron T.Beck)
 • Diyalektik Davranış Terapisi (Marsha M. Linehan)
 • Metakognitif Terapi (Adrian Wells)
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (Hayes, Wilson ve Strosahl)
 • Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapiler - Mindfulness Based Cognitive Therapy (Jon Kabat-Zinn)

Abdullah ÖZER

Sosyal Çalışmacı, Bilim Uzmanı (Klinik Psikoloji), Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

Ego State Therapy International (ESTIAkredite Ego State Terapisti
Ego-State-Therapie Deutschland (EST-DEAkredite Ego State Terapisti
Deutsches Focusing Institut (DFIAkredite Focusing Danışmanı/Terapisti
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V. (DGfSAkredite Cinsel Danışman
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.Akredite Hipnoterapist
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPPAkredite Pozitif Psikoterapi Danışmanı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFIAkredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

International Society of Hypnosis (ISH)
European Society of Hypnosis (ESH)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.)
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)
Deutscher Dachverband Für Psychotherapie (DVP) e.V.