Eşcinsel çiftlerde Çift Terapisi uygulamaları nedir?

Öncelikle, çiftler arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklarla karşılaşılabilme kaçınılmaz bir durumdur. Bu durum, hem karşıt cinsiyetler arasındaki ilişkiler için, hem de eş cinsel birliktelikler için geçerlidir. İnsanların birbirilerine sevgiyle bağlı oldukları ilişkilerde gerilim olması olağandır. İnsanlar, birbirlerine karşı kayıtsız kalamazlar. Bu durum da çiftler arasında farklı problemlere ve anlaşmazlıklara yol açtığı görülebilmektedir. Aşağıda belirtilen problemler ve anlaşmazlıklardan birini veya birkaçını siz de kendi ilişkinizde yaşıyor musunuz?

 • Çiftler arasındaki ilişkiyle ilgili bireysel anlaşmazlıklar
 • Çiftler arasındaki ilişki dinamikleri sonucunda ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve kriz durumları
 • Kavga, tartışma döngüleri ve eşler arasındaki güç savaşları
 • Eşler arasındaki iletişim sorunları
 • Eşler arasındaki ilişkilerde kıskançlık, güven ve şüphe sorunları
 • Cinsel ve duygusal sadakatsizlik
 • Aldatma sonucunda oluşan güven kaybı
 • Cinsel açıdan ucu açık ilişkiler
 • Eşler arasında ortak bir “biz”in oluşturulması ve kişiye özel özgürlük alanlarının sağlanması.

Danışmanlık ve Terapi hizmetleri aşağıda belirtilen sorunların çözülmesini ve bu sorunlarla daha rahat başa çıkılmasını sağlar:

 • Cinsel yöneliminize ve cinsel kişiliğinize ilişkin sorular
 • Açılma (Coming Out) sürecinde karşılaşılan zorluklar
 • Cinselliğe ilişkin sorular ve problemler
 • Eş cinsel bir hayat sürdüren erkekler ve kadınların çocuk sahibi olma isteklerine ilişkin sorular
 • Cinsel deneyimler ve korunma konusunda korkular
 • Cinsel tercih konusunda (fetişizm, CD, BDSM vb.) sorular
 • Güvenli seks ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi eksikliği
 • HIV/AIDS hakkında bilgi
 • Hayat arkadaşlığı problemleri
 • Aşk acıları
 • Çiftler arasındaki ilişkilerde üstlenilen rollere ilişkin yaşanan ikilemler
 • Cinsel yönelimlerinize ilişkin şüphe ve tereddütler
 • Yakınlaşmaya, mahremiyete ve/veya ilişkilere karşı korkular
 • Aile içerisinde anlaşmazlıklar
 • Şiddete ve/veya cinsel saldırıya maruz kalma
 • Depresyon ve/veya intihar etme düşünceleri
 • Anksiyete (Korku) ve/veya panik ataklar
 • Yalnızlığı ve/veya yaşlılık konularında sıkıntı yaşama
 • Ayrılık, terk edilme ve yas tutma süreçlerinde zorluk yaşama
 • Mesleki zorluklar (ayrımcılık, mobbing, tükenmişlik sendromu vb.) yaşama
 • Varoluşsal sıkıntılar, perspektif kaybı ve/veya anlamlandırma sorunları

 Ön yargılara ve ayrımcılığa rağmen nasıl olumlu bir öz benlik oluşturabilirim?

Yapılan çalışmalarla günlük hayat içerisinde maruz kaldıkları ayrımcılıklar nedeniyle eşcinsel bireylerde heteroseksüel bireylere kıyasla psikolojik rahatsızlıkların daha fazla ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu nedenle eş insel bireyleri psikoterapik yardım alması ihtiyacı daha çok ortaya çıkmaktadır. Ancak mağdur durumda eş cinsel bir bireyin, yaşadığı ayrımcılıklar konusunda terapistlerin nasıl tepki göstereceği veya bu konuda hakkında yeterliliğe sahip olup olmadığı konusunda şüphe ve kaygıları bulunmaktadır.

Bu şüphe ve kaygıların giderilmesi için bireysel veya çift terapisi danışmanlık hizmeti aşağıda belirtilen hususlara titizlikle dikkat etmektedir;

 • Paylaşımların kesinlikle gizli tutulması
 • Karşılıklı saygıya dayalı paylaşım ortamının oluşturulması
 • Tarafsız ve yargılayıcı olmayan bir ortam sağlanması
 • Çözüm odaklı yaklaşımla sorunların ele alınması

Bireysel veya Çift Danışmanlık Hizmetlerinde Ele Alınan Konular

LGBTIQ + bireylerin ilişkilere yönelik soruları

Bu sorularda en önemli kısım, eşcinsel bireylerin hayatlarını ne kadar açıklıkla ve özgüven içerisinde yaşadığıdır. Danışmalık hizmetlerinde eşcinsel bireyler arasındaki tipik ilişki hayatına ilişkin sorunlar ele alınmaktadır.

Seks, Cinsellik ve Eşcinsellik

Seks, cinsellik ve eşcinsellik üzerine gelen sorularda en sık sorulan sorular olan "Eşcinsel bir birey olma durumumuzu nasıl deneyimleriz?" ve "Eşcinsel bir çift olarak hayatımızı nasıl şekillendirmeliyiz?" soruları danışmanlık hizmeti kapsamında ele alınmaktadır.

Kültürel ve dini anlaşmazlıklar

Danışmanlık hizmeti kapsamında, eşcinsel bireylerin sorunlarına çare alınırken dini ve kültürel ögeler de dikkate alınmaktadır. Bireyin kendi memleketi ve kültürüyle yaşadığı anlaşmazlıklar ve bu durumun mevcut ilişkisi üzerindeki etkileri incelenmektedir. (Bireyin Kültürel Kodları)

Gizli veya açık ilişki?

Heteroseksüel çiftlerde de olduğu gibi eşcinsel çiftler arasındaki hayat arkadaşlığı ilişkilerinin şekli de danışmanlık hizmetleri kapsamında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, "Bu tip bir ilişki için hangi model uygundur?" ve "Birlikteliğimiz için uygun olan kapsam nedir?" gibi sorular ortaya çıkmaktadır.

İlişki konusu ele alındığında eşcinsel çiftler arasında klasik tek eşli ilişkiler veya dışa açık ilişkiler söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, özellikle cinsel hazzın önemli olduğu kısa süreli ilişki biçimleri de vardır. Ancak, eşcinsel çiftler arasındaki eş ilişkilerinin büyük çoğunluğunda klasik ilişki şekilleri arzu ve tercih edilmektedir. Bireylerin ve çiftlerin arzu ve isteklerine göre ilişki kavramı ve çeşitlilikleri hakkında bilgi danışmanlık hizmeti kapsamında verilmektedir.

Abdullah ÖZER
Sosyal Çalışmacı, Bilim Uzmanı (Klinik Psikoloji), Aile Danışmanı
Focusing (DFI)
Psikodinamik Psikoterapi (CSU)
Ego State Terapi (EST-DE/ESTI)
Ericksonian Psikoterapi (M.E.G.-DE)
Pozitif Psikoterapi Danışman (WAPP)
Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmen (VFI-Wien)

Psikosentez Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Türkiye İzmir'de ve Almanya Münih/Düsseldorf şehirlerinde Almanca ve Türkçe yüz yüze seanslar vermektedir. Bunun haricinden Dünya'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın Türkçe ya da Almanca Online TerapiOnline Cinsel TerapiOnline Psikoterapi ya da Online Psikolojik Danışmanlık ile SKYPE ya da WhatsApp üzerinden seanslara katılabilirsiniz. Bunun için Online Terapi sayfamıza göz atabilirsiniz.