Psikosentez Terapi nedir ve kimin için yararlıdır?

Psikosentez Terapi, özellikle bireylerin zihinlerini meşgul eden sorularla boğuştukları yaşamlarının zor evrelerinde kullanılmaktadır.

Danışanların zihinlerini meşgul eden sorular aşağıdakilere benzer şekilde olabilirler;

 • "Ben niçin varım?"
 • "Benim için hayatta önemli olan nedir?"
 • "Hayatımda neyi değiştirebilirim?"
 • "Şu an yaşamakta olduğum bunaltıdan nasıl çıkabilirim?"
 • "Dertlerimle nasıl başa çıkabilirim?"

Psikosentez Terapi, bireylere ruhsal ve duygusal açıdan özgür bir yaşama,  doğru ve sağlıklı bir görüşe sahip olmalarını hem kendileriyle hem de tüm dünyayla sorumluluk sahibi bir şekilde barışık olmalarını sağlamayı amaçlayan bir psikoterapik yöntemdir. Psikosentez sadece bir psikoterapi ekolü değil – hayat felsefesidir.

Psikosentez Terapi, diyalog biçiminde karşılıklı konuşma şeklinde uygulanır. Psijosentez psikoterapinin başlangıç noktası ve hareket ekseni, yaşamak ve yaşadıklarını anlamaktır. Psikoterapik süreç, yaşananların merkezi olan duygulara yönelik fenomolojik analizler üzerinden yürütülür. Bu analizlerin amacı, neden-sonuç olarak ortaya çıkan hareket ve davranışların gerekçesinin tespit edilmesi ve ardından bu davranışların gereğine uygun şekilde (yeniden) oluşturmasıdır.

Psikosentez Terapi, bireyin yaşam içerisindeki kendisine özgü benliğini bulmasıdır. Kendi yaşamak istediği hayatı keşfetmesidir.

Psikosentez Terapi, özgürlük ve sorumluluk bilinciyle oluşturulmuş, insanlık onuruna yakışan ve değer veren bir yaşama yönelik olarak gereken şartların analizi olarak anlaşılmalıdır. Terapi sürecinin ön planında bireyin yaşamındaki, ilişkilerindeki ve davranışlarındaki açıklık ve öz etkinlik (kendini adama yeteneği) ortaya çıkarılır. Sonrasında makul varoluşa yönelik kişisel ihtiyaç ve gereksinimler üzerinde yoğunlaşılır.

Psikosentez Terapi, gerekleri sağlanmış bir varoluşa ulaşmak üzere, kişinin yaşam için gerçekten hissederek “evet” diyebilmesini engelleyen soruların yok edilmesinde kullanılır.

Psikosentez Terapi amacı, insanların yaşama şekillerini ve davranışlarını zarar verecek şekilde  etkileyen psikolojik takıntılardan, tıkanmalardan, çöküşlerden ve travmalardan kurtarmak, bireylere özgürlük ve sorumluluk içerisinde bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak ve yaşama gerçekten hissederek “evet” diyebilmelerinin sağlanmaktır.

Psikosentez Terapigenel olarak aşağıda belirtilen durumlarda terapi ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılır:

(1) Varoluşsal yönlendirmeye uygun bireylere ve kendine değer veren ve "gören" bir kişilik oluşumu arayışında olan bireylerde;

 • Anlamlandırabilme yeteneğinin kaybedilmesi (anlamlandırabilme noksanlığı, anlamlandırma kalitesindeki eksiklikler.)
 • Yaşam korkuları, fobiler ve etik (değer) çatışmaları,
 • Olgunlaşma krizleri (gençlik ve/veya yaşlılık yıllarında),
 • Yaşamla başa çıkabilmek için kendi hikâyesini anlama ihtiyacı,
 • Ayrılık, boşanma gibi hayat arkadaşlığı ve evlilik anlaşmazlıkları,
 • Boşanma sonrasında, çocuklarla ilişkilerin makul ve mantıklı bir şekilde sürdürülmesi,
 • İş yerindeki güç çatışmaları,
 • Hayatında anlam ve değer arayışı,
 • İçsel çatışmaların çözümlenmesi.

(2) "Nevrotik" olan bireylerde;

 • Korkular ve nevrotik depresyonlar,
 • Mecburiyetler ve bağımlılıklar,
 • Cinsel ve psikosomatik bozukluklar,
 • Histerik bozukluklar ve reaktif depresyon

(3) Yaşamın son anlamını bulabilmek için "sınırlarda" yaşayan bireylerde;

 • Değiştirilmesi mümkün olmayan (engellilik durumu, ağır hastalıklar, yaşlı veya yalnız olma durumu, çok sevilen bir insanın ölüm veya ayrılık nedeniyle kaybedilmesi gibi) ümitsiz bir durumla başa çıkmak ve buna katlanmak zorunda olan insanlar,
 • Sağlıklı bir duruma dönüştürülmesi gerekliliğine rağmen uygun olmayan davranışlarda bulunan bireyler
 • Bütünlükle mücadele içerisinde olan ve manevi uyum arayışındaki bireyler.

Abdullah ÖZER
Sosyal Çalışmacı, Bilim Uzmanı (Klinik Psikoloji), Aile Danışmanı
Focusing (DFI)
Psikodinamik Psikoterapi (CSU)
Ego State Terapi (EST-DE/ESTI)
Ericksonian Psikoterapi (M.E.G.-DE)
Pozitif Psikoterapi Danışman (WAPP)
Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmen (VFI-Wien)

Psikosentez Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Türkiye İzmir'de ve Almanya Münih/Düsseldorf şehirlerinde Almanca ve Türkçe yüz yüze seanslar vermektedir. Bunun haricinden Dünya'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın Türkçe ya da Almanca Online TerapiOnline Cinsel TerapiOnline Psikoterapi ya da Online Psikolojik Danışmanlık ile SKYPE ya da WhatsApp üzerinden seanslara katılabilirsiniz. Bunun için Online Terapi sayfamıza göz atabilirsiniz.