Almanya Münih'te Türkçe Aile Danışmanlığı

Almanya Münih'te yaşayan Türkler, Türkçe ve Almanca (İki Dillilik) aile danışmanlığı hizmeti almak için internet üzerinden Psikologlar, Psikoterapistler ve Psikolojik Danışmanlar ile iletişime geçmektedir. 

Münih Aile Danışmanlığı hizmetinde; Aile içi çatışmaları ve psikolojik sorunları ortaya çıkarma ,aile fertlerinin bu sorunlarla yüzleşip birbirleri ile daha iyi anlaşmasını sağlama ve ailenin yaşadığı sorunlarla baş edebilme kapasitesini arttırma sürecinde aileye en uygun yöntem, yönlendirme ve değerlendirmeler eşliğinde psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

Psikolog, Psikolojik Danışman ve Psikoterapistin Ana Dil seviyesinde hem Türkçe hem Almanca bilmesi çok önemlidir. Almanya’da Türklerin en çok sayıda bulunduğu şehirlerden biri olan Münih, online aile danışmanlığı taleplerinin de en çok geldiği yerdir. Çalışmalarını hem Türkiye İzmir'de hem Almanya Münih'te sürdüren Psikosentez Enstitüsü'nün güçlü ekibi ile hem online hem yüz yüze aile danışmanlığı seansları alabilirsiniz. Bizler hem Türk hem Alman diline ve kültürüne ana dili seviyesinde hakimiz. Münih'te Aile Danışmanlığı, Evlilik Terapisi, Cinsel Terapi, Psikolojik Danışmanlık, Hipnoz, Hipnoterapi, Kimlik Çatışmaları, Depresyon, Kaygı Bozukluğu, Panik Atak gibi konular uzmanlık alanımıza girmektedir.

Evlilik sorunları, anne baba çocuk iletişimi, aile fertleri arasındaki değer çatışmaları ve boşanma süreçleri aile danışmanlığının kapsadığı alanlardır.

Aile Danışmanlığı eğitimlerimizi hem Almanya'da hem Türkiye'de tamamladık. Almanya Münih'te yaşayan Türklere 10 yıldan fazla bir süredir hem Türkçe hem Almanca Aile Danışmanlığı, Aile Terapisi, Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapi hizmeti sunmaktayız. Münih'te görülen en sık cinsel işlev bozuklukları arasında Vajinismus, Sertleşme Sorunu ve Erken Boşalma sorunları gelmektedir.

Aile, bir toplumun en temel öğesidir. Ailede yaşanan problemler, öncelikle küçük çocukları sonra da tüm aileyi derinden etkilemektedir. Ailevi problemlerin olumsuz etkilerinin toplumsal sonuçlarının da ortaya çıkması ve genel refahı bozması yadsınamayacak bir gerçektir. Bu gibi durumların önüne geçmek profesyonel aile danışmanlığı mekanizmasıyla mümkün olmaktadır. Almanya Münih'te Türkçe aile danışmanı ihtiyacı olan ailelerimiz için en güvenilir adres Psikosentez Enstitüsü olacaktır.

Türklerin yaklaşık yarım asır önce başlayan Almanya Münih'e iş göçü serüvenleri, süreç içerisinde yeni sosyokültürel boyutlar kazanarak devam eden bir olgu mahiyetindedir. Türk ve Alman Kültürünün farklı olmasıyla birlikte Alman Aile Danışmanları ve Türk Aile Danışmanları arasındada farklılıklar olmaktadır. Kültürel farklılıklar Almanya Münih'te Türk Aile Danışmanlığı arayışını daha da yoğunlaşmaktadır. Münih Türk Aile Danışmanlığı ihtiyacının bu sebeplerle İstanbul’ dan sonra en fazla olduğu ülkedir. Münih'te Türkler süreç içinde kendi kültür dünyalarına ait her türlü maddi, manevi unsuru mevcut yaşam çevrelerine dâhil etmişler, sosyal mekânlarını ve yaşama alanlarını kültür köklerine göre değiştirmişlerdir. İşte bu ihtiyaçtan dolayı Münih'te Türklere yönelik Türkçe bilen Aile Danışmanları gerekmektedir.

Almanya Münih'te Aile Danışmanlığının önemi aile içerisinde çeşitli sebeplerle meydana gelen sorunlar ya da üyelerin yaşadığı problemler, bireylerde huzursuzluklara sebep olabilmektedir. Aile bireylerinde meydana gelen huzursuzluklar, üyelerin birbiriyle olan ilişkilerinde zayıflama meydana gelmesine, iletişim yollarının tıkanmasına ve sorunların üst üste gelmesiyle, bireylerin kopmalar (boşanma, şiddet vs.) ya da uzaklaşmalar (evden uzaklaşma, aldatma vs.) yaşamasına sebep olabilmektedir. Aile danışmanlığı, meydana gelen problemlerin ve iletişim sıkıntılarının çözülmesi açısından, yapıcı ve onarıcı nitelikte etkileşimler gerçekleştirerek, toplumsal düzenin devamlılığını sağlamaktadır. Aile danışmanlığıyla, sağlıklı aile yapıları sağlanarak, nitelikli bireyler yetişmesi sağlanmaktadır.

İslami kültür ve geleneklerin belirleyici olduğu bir yaşam dünyasından kopup gelerek, modern, sanayileşmiş bir toplumun bireyci kültürüyle karşılaşan göçmen Türk işçileri, bu sürecin çok yönlü etkileşim ve sarsıntılarına maruz kalmıştır. Süreç içinde nitelik ve anlam değiştiren gurbet, farklılıklardan daha çok ayrım, çatışma ve dışlamaların kışkırttığı bir aidiyet bilincini üretmiştir. Burada tepkisel unsurların motive ettiği kimlik, sarsıntının şiddetiyle ya kendi kültür köklerinden uzaklaşma, ya da kimliği, değer ve inançları aşırı yüceltme gibi karşıt pozisyonlarda temsil edilebilmektedir.

Münih'te Türk Aile Danışmanlarını ihtiyacı da bu sebeple sürekli olarak artmaya devam eden bir yapıdadır. Online olarak sunulan tüm danışmanlık desteklerimiz, Türk kültürünün içerisinden ve aynı zamanda Türkçe ve Almanca olarak veriliyor. Bu sayede katılımcılar, ana dilinde ve kültürel bağa sahip olduğu uzmana kendisini daha kolay ve daha rahat ifade edebiliyor. 

Münih'te yaşayan Türkler için online türkçe ve almanca aile danışmanlığı ile evlilik ve ilişki sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz.

Münih'te online türkçe aile danışmanlığı nasıl gerçekleşiyor?

Online Türkçe aile danışmanlığı oldukça basit bir şekilde gerçekleştiriliyor:

1.) Online aile danışmanlığı hizmeti almak istediğinize dair 00905445444060 numaralı telefon üzerinden ister arayarak ister WhatsApp mesaj yoluyla kayıt oluşturabilir ve online münih türkçe aile danışmanlığı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Aynı şekilde info@psikosentez.com adresine mail göndererek online türkçe aile danışmanlığı hakkında bilgi alabilir ve kayıt oluşturabilirsiniz.

2.) Tercihiniz üzere Münih Online Türkçe aile danışmanlığı SKYPE ya da WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyoruz.

3.) Ödeme işlemi yapabilmeniz için IBAN Hesap numaramızı gönderiyoruz. Tarih ve Saati birlikte belirliyoruz. SKYPE ya da WhatsApp üzerinden Münih Online Türkçe aile danışmanlığı hizmetine başlıyoruz.

Psikosentez Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Türkiye İzmir'de yüz yüze seanslar vermektedir. Bunun haricinden Dünya'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın Online Terapi, Online Cinsel Terapi, Online Psikoterapi, Online Aile Danışmanlığı ya da Online Psikolojik Danışmanlık ile SKYPE ya da WhatsApp üzerinden seanslara katılabilirsiniz. 

Uzmanlarımız 

Abdullah ÖZER --> Tıklayınız

Ebru ÖZER --> Tıklayınız

 Münih Aile Danışmanlığı