Psikoterapi Süpervizyonu: (Alman Ekolüne göre Psikoterapi Grup Süpervizyonu)

Grup Süpervizyonu ile Psikoterapi çalışmaları - 

2023 yılında yeni açılacak Grup Süpervizyon çalışmamıza katılabilirsiniz. Eğer ruh sağlığı meslek elemanı iseniz ve aktif vaka görüyorsanız Grup Süpervizyonumuza katılabilirsiniz. Süpervizyon teorik terapi eğitiminden bağımsız bir süreçtir ve terapistin aktif danışan görmesini gerektirir.

Kimler katılabir:

- Psikiyatristler

- Hekimler

- Psikologlar

- Psikolojik Danışmanlarlar

- Sosyal Hizmet Uzmanları (Sosyal Çalışmacılar)

- Psikiyatri Hemşireleri

- Çocuk Gelişimcileri

- Aile Danışmanları (Sosyolog vb. Lisans mezunları)

Lisans eğitimi farklı olup da Grup Süpervizyon çalışmalarına katılmak isteyenlerin (klinik, genel) psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

Grup Süpervizyonunda hangi Psikoterapi Ekollerine yer veriyoruz:

Grup Süpervizyonu "Hipnoterapi (Ericksonian Psikoterapi), Psikodinamik Psikoterapi (Psikananlitik Psikoterapi) ve Varoluşçu Psikoterapi (Logoterapi ve Varolşçu Analiz)" yaklaşımların kullanıldığı Psikoterapi Ekollerinden oluşmaktadır.

  • Hipnoterapi (Milton Erickson Hipnoterapisi + John Watkins Ego State Terapisi)
  • Psikodinamik Psikoterapi (Psikanalitik Psikoterapi)
  • Varoluşçu Psikoterapi (Logoterapi, Varoluşçu Analiz, Deneyimsel Fenomenoloji)

Grup Süpervizyonu Psikoterapi

Grup Süpervizyonu Psikoterapi

Süpervizyon sürecinde ek olarak, Terapist ve Danışan arasındaki ilişkiye odaklanılacaktır. Çünkü terapinin ilerlemesinin önündeki engeller genellikle terapötik ilişkinin bilinçdışı kısmında aktarım ve karşı aktarım yoluyla ortaya çıkar. Burada hipnoterapötik yöntemler çalışmanın merkezini oluşturmaktadır ve aynı şekilde Varoluşçu Psikoterapi (Logoterapi, Varoluşçu Analiz ve Deneyimsel Fenomenoloji) Süpervizyon çalışmalarında önem taşımaktadır.

Tüm çalışmalar bir sonraki duyuruya kadar Zoom üzerinden online olarak yapılacaktır.

Kayıt işlemleri için:
WhatsApp üzerinden 0544.544.40.60

Hangi Gün ve Kaç saat sürüyor:

Süpervizyon grupları en fazla sekiz katılımcıdan oluşur ve her ay dört saat için buluşur. Grup süpervizyonuna katılmanın ön koşulu aktif danışan görmektir. Süpervizyon grubuna kayıt aylık yapılır, ancak katılan üyelerin uzun dönemli kalmaları beklenmektedir (grup dinamiklerinden de faydalanmak adına). Süpervizyon gruplarında yer açıldıkça yeni katılımcılar alınabilmektedir. Grup buluşmaları her ayın 

Süpervizyon içeriği, katılımcıların getirdiği vakalara göre belirlenir. Her katılımcı için vakasını sunabilmesi için yeterince zaman tanınmaktadır. Vaka sunumun sonunda grub üyelerinin geri bildirimi beklenir ve süreç odaklı vaka çalışması yapılır ("reflecting team - proses odaklı). 

Supervizyon, psikoterapi ve psikolojik danışma alanındaki ruh sağlığı profesyonellerinin çalışmalarında yeni bakış açıları geliştirmeye yönelik ihtiyaçları ortaya çıktığında verilen bir mesleki gelişim çalışmasıdır.

Süpervizörler:

Abdullah ÖZER (Sosyal Hizmet Uzmanı)

Ebru ÖZER (Uzman Psikolog)